Politika privatnosti

1. Definicije

Beem Creative Studio, Kolodvorska 5, Sarajevo 71000, (u daljem tekstu: „Beem Studio”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtovima na web adresama www.beemdesign.com i www.beemstudio.ch Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
Korisnik – označava posjetioca našeg web sajta.
Klijent – označava korisnika naših usluga.
Podaci o korištenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućava da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.
Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u web pregledaču korisnika dok pregleda neki vebsajt.

O nama i ko kontroliše informacije
Ova web stranica je vlasništvo Beem Creative Studio -a, sa sjedištem na adresi Kolodvorska 5, Sarajevo

3. Relevantno zakonodavstvo

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sljedeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2020. godine Bosne i Hercegovine.
Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva
Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)
Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Savjeta

Ko prikuplja i obrađuje informacije
Na osnovu GDPR, svaki korisnik web sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
Beem Creative Studio prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

5. Sakupljamo informacije na nekoliko različitih načina:

5.1. Kontaktiranje prilikom kontakt formulara ili narudžbenice
Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem email-a, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz Vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korištenje kolačića, te Vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korištenje kolačića.
Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit ili stupanja u kontakt sa Vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje Vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: email), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam proslijedite.
Vaši podaci će biti izbrisani na Vaš zahtjev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.
Na sopstveni zahtjev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o Vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

5.2. Server na kome se hostuje naš web sajt
Server na kome je naš web sajt hostovan održava kompanija Hetzner i nalazi se u Nirnbergu, Njemačka.
Ova kompanija i njen centar za podatke/server imaju sledeće zaštite:
zaštita od požara
savremeni sistem za rano upozoravanje sa direktnim povezivanjem sa lokalnom vatrogasnom službom
specijalni sistemi za zaključavanje vrata
dvadesetčetvoročasovne usluge od strane kvalifikovanog osoblja
ulaz preko terminala za kontrolu elektronskog pristupa sa ključem transpondera ili prijemnom karticom
moderni nadzorni sistem kamera za dvadesetčetvoročasovnim nadzorom pristupnih puteva, ulaza, sigurnosnih sistema za blokiranje vrata i serverskih prostorija
DDOS zaštita
sertifikat u skladu sa DIN ISO/IEC 27001
međunarodni priznat standard za bezbednost informacija
Kada posjetite našu web stranicu, naš web server bilježi podatke o korištenju, odnosno opšte informacije o Vašoj posjeti u svrhu broja posjete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o Vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.
Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove web stranice i Vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju web poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

5.3. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko kolačića (eng. Cookie Policy)
Kad god koristite bilo koju web lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na Vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posjetite web stranicu Beem Creative Studio-a.
Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:
kao i većina web sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja posjeta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumjeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.
Za više informacija o ovim pravilima (eng. Cookie Policy), posetite našu stranicu Politika za korišćenje kolačića.

6. Ono što znamo o Vama

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
Na primjer, ne znamo Vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem email-a ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
Ako ste nam dali svoju email adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adrese info6. Ono što znamo o vama
Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
Na primjer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko email adrese [email protected] kako biste se odjavili ili zahtjevali da Vaši podaci budu uklonjeni.

7. Koliko dugo držimo Vaše podatke

Zadržavamo Vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da Vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.
Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

8. Obrađivanje podataka od strane trećih lica
Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odjeljku 3.
Google (Privacy policy)
MailChimp (Privacy policy)
Facebook (Privacy policy)

9. Neovlašteni pristup bazama podataka

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo, a koja obrađuje podatke, o tome obavještavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede, ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

10. Izmjene politike privatnosti

Beem Design Studio može izmjeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 14. avgusta 2020. godine.
Beem Design Studio zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmjenama i dopunama u zakonima i propisima.
Nećemo eksplicitno obavještavati naše klijente ili korisnike web stranica o ovim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za bilo kakve promjene politike.
Ako smatrate da se Beem Design Studio ne pridržava ove politike privatnosti, molimo Vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.

Usvojeno u avgustu 2020. godine.